Voor en door de leden

De vereniging drijft volledig op vrijwilligers en is financieel afhankelijk van de contributies van leden en sponsorbijdragen vanuit het bedrijfsleven.

Alle leden van de NCA ontvangen maandelijks het magazine ’Blik op Portugal’ met relevante informatie voor Nederlandstaligen in Portugal. Daarnaast wordt jaarlijks ’De Portugal Gids’ uitgegeven met honderden adressen in Portugal van Nederlandstalige bedrijven, organisaties, artsen, levensmiddelenwinkels enz.

De vereniging verzorgt informatierapporten over gezondheidszorg, aankoop van onroerend goed, autokeuring enz. Particulieren kunnen gratis advertenties plaatsen in het maandblad ’Blik op Portugal’ en Nederlandstalige bedrijven en instellingen worden kosteloos opgenomen in ’De Portugal Gids’.