Ontspannings- ontmoetings- en informatiebijeenkomsten

Het activiteitenprogramma van de NCA bestaat uit een voorjaarsprogramma voor de periode van januari tot en met juni en een najaarprogramma voor de periode van september tot januari. In deze programma’s zijn allerlei ontspannings-, ontmoetings- en informatiebijeenkomsten opgenomen. Het programma vindt u op de website, maar leden kunnen het ook maandelijks raadplegen in de ´Blik op Portugal´. U kunt zich telefonisch aanmelden voor deelname.

Daarnaast worden er jaarlijks bijna altijd 4 grote party’s georganiseerd.