Contributies en sponsorbijdragen.

De NCA drijft volledig op vrijwilligers en is financieel afhankelijk van de contributies van leden en sponsorbijdragen vanuit het bedrijfsleven.

De vereniging organiseert verschillende evenementen, zoals een Nieuwjaarsreceptie, Koningsdag, haringparty, Sinterklaasfeest en een bedrijvenmarkt gecombineerd met een culinair festijn. De leden ontvangen maandelijks het magazine ’Blik op Portugal’ met relevante informatie voor Nederlandstaligen in Portugal. Jaarlijks wordt ’De Portugal Gids’ uitgegeven met honderden adressen van Nederlandstalige bedrijven in Portugal.

In de vereniging zijn diverse clubs actief, zoals een bridgeclub, een kidsclub en een ondernemersclub.
Nederlandstalige bedrijven organiseren voor leden regelmatig presentaties over hun activiteiten in Portugal.
De vereniging verzorgt informatierapporten over gezondheidszorg, aankoop van onroerend goed, autokeuring enz.
Particulieren kunnen gratis een mini advertentie plaatsen in het maandblad ’Blik op Portugal’ en op de NCA website.